ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2020

Σύμφωνα με την 87/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ειδικά για το έτος 2020, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης επιπλέον τετραγωνικών μέτρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους. Για τη χρήση των επιπλέον τετραγωνικών μέτρων δεν θα υπάρχει χρέωση. Τα ΚΥΕ και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να τους παραχωρηθούν επιπλέον τετραγωνικά μέτρα εν σχέσει με τα όσα δικαιούνται από την άδεια λειτουργίας τους παρακαλούνται να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση στο Δήμο καθώς εντός των επομένων ημερών θα αρχίσει η διενέργεια ελέγχων.

Στα ΚΥΕ που δεν θα παραχωρηθεί επιπλέον κοινόχρηστος χώρος, ειδικά για το έτος 2020, θα χρεωθεί το ήμισυ (50%) των αναλογούντων τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων που προβλέπονται στην εν ισχύ άδεια τους. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο:

α) Αίτηση,

β) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για το 2020 και

γ) Βεβαίωση περί μη υπέρβασης του δικαιούμενου κοινόχρηστου χώρου με βάση την άδεια λειτουργίας τους (εκδίδεται από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου).

ΚΥΕ που διατηρούν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο από οποιαδήποτε αιτία και οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε εξυπηρετούμενη ρύθμιση, εξαιρούνται της παρούσας διάταξης.

Αρμόδια υπάλληλος: κα. Άννα Μπουρνά / 27360 31755

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης