Ανακοίνωση για την πανδημία και τις εκδηλώσεις

Ανακοίνωση για την πανδημία και τις εκδηλώσεις

Ο Δήμος Κυθήρων σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και μετά τα διαρκώς αυξανόμενα εγχώρια και εισαγόμενα κρούσματα στη Χώρα μας, ανακοινώνει ότι δεν θα χορηγήσει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, δρόμοι κ.λπ.) σε φορείς ή ιδιώτες για την διοργάνωση των ετήσιων χορών και πανηγύρεων, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020, οπότε η σχετική απόφαση θα επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των επιδημιολογικών δεδομένων που θα ισχύουν τότε.

Φορείς, σύλλογοι και ιδιώτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστους χώρους αποκλειστικά για την πραγματοποίηση ομιλιών, ημερίδων, παρουσιάσεων κ.λπ. παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση των εκδηλώσεων αυτών η τήρηση των αποστάσεων και των υγειονομικών μέτρων είναι υποχρεωτική και θα αποτελεί ευθύνη του διοργανωτή φορέα ή ιδιώτη.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού αποτελεί υποχρέωση όλων των δημοσίων φορέων και αρχών, συνακόλουθα και του Δήμου μας, τίθεται δε ως απόλυτη προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης εύλογης ανάγκης καθώς η πανδημία είναι παρούσα και δυστυχώς εξελίσσεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης