Ειδικές ρυθμίσεις για τα τέλη και τους κοινόχρηστους χώρους λόγω covid19

Ειδικές ρυθμίσεις για τα τέλη και τους κοινόχρηστους χώρους λόγω covid19

Ο Δήμος Κυθήρων, εφαρμόζοντας επακριβώς τις προβλέψεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και συγκεκριμένα της από 20-03-2020 ΠΝΠ, άρθρο 37 (ΦΕΚ 68/Α) προέβη με την 31/2020 ομόφωνη απόφασή του σε απαλλαγή τελών κοινοχρήστου χώρου, καθαριότητας και φωτισμού για όλα τα ΚΥΕ που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω Covid19 και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι 31-05-2020. Τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων για την συγκεκριμένη περίοδο είναι προφανές ότι δεν χρεώνονται καθώς τα κλειστά ΚΥΕ είχαν μηδενικά έσοδα.

Μετά την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, εφαρμόζεται το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβαν αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου για το τρέχον έτος, οι οποίες αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους κεντρικούς οικισμούς, την παραχώρηση επιπλέον χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και την μείωση δημοτικών τελών έως 50% για όσα ΚΥΕ δεν θα πάρουν επιπλέον κοινόχρηστους χώρους.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα Δημοτικά Συμβούλια δεν επιτρέπεται να εγκρίνουν μειώσεις και απαλλαγές που θα υπερβαίνουν σε ποσοστό ή σε χρονική διάρκεια όσα προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Δηλαδή, εφόσον ο Νόμος προβλέπει μείωση τελών έως και 50% (και μόνο για όσα ΚΥΕ δεν λάβουν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο), το Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να εγκρίνει μειώσεις άνω του ποσοστού αυτού γιατί η απόφαση θα είναι παράνομη και θα ακυρωθεί από το αρμόδιο υπερκείμενο όργανο (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Τον τελευταίο μήνα εξάλλου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακυρώνει ως παράνομες δεκάδες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων που υπερέβησαν τα όρια του Νόμου και ενέκριναν απαλλαγές και μειώσεις μεγαλύτερες από το επιτρεπτό με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες σε διάφορες περιοχές να πρέπει πλέον να καταβάλλουν και μάλιστα αναδρομικά τέλη και φόρους για τα οποία θεωρούσαν ότι είχαν απαλλαγεί. Ο Δήμος Κυθήρων προκειμένου να μην δημιουργήσει αντίστοιχα προβλήματα, θα εφαρμόσει μόνο ό,τι προβλέπεται στη νομοθεσία.

Για το τρέχον έτος, θα ισχύσουν τα κάτωθι:

ΚΑΨΑΛΙ:

 • Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου: πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων καθημερινά καθ’ όλο το μήκος της παραλιακής οδού (πλην περιπολικών, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου – Δημοσίων Υπηρεσιών και οχημάτων ΑμΕΑ) για τις ώρες 10:30 – 14:30 και 19:00 – 05:30. Η τροφοδοσία των καταστημάτων και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται εκτός των παραπάνω ωρών.
 • Η επίβλεψη τήρησης της ανωτέρω ρύθμισης και της λειτουργίας της περιστρεφόμενης μπάρας ανατίθεται στο Α.Τ. Κυθήρων.
 • Κατά τις ώρες απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από την κύρια (μεσαία) οδό του οικισμού.
 • Επιτρέπεται να παραχωρηθεί αδαπάνως και κατόπιν αιτήσεως από όλα τα ΚΥΕ της περιοχής επιπλέον κοινόχρηστος χώρος επί του πλακόστρωτου έως 1,5μ. από τις πέργκολες μέχρι 30-11-2020 και επί της προβολής αυτών.

 ΑΒΛΕΜΩΝΑΣ:

 • Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου: πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων από διασταύρωση «Τσαουσιάνικα» έως και Εστιατόριο «Ψωμολαδέα» (πλην περιπολικών, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου – Δημοσίων Υπηρεσιών και οχημάτων ΑμΕΑ) για τις ώρες 10:30 – 14:30 και 19:00 – 03:00.
 • Η τροφοδοσία των καταστημάτων και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται εκτός των παραπάνω ωρών.

ΧΩΡΑ:

 • Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου: πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων καθημερινά κατά μήκος της κεντρικής οδού από είσοδο οικισμού (Σούπερ Μάρκετ «Νέα Αγορά») μέχρι Belvedere (πλην περιπολικών, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου – Δημοσίων Υπηρεσιών και οχημάτων ΑμΕΑ) για τις ώρες 10:00 – 14:30 και 19:00 – 06:00.
 • Η τροφοδοσία των καταστημάτων και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται εκτός των παραπάνω ωρών.
 • Η επίβλεψη τήρησης της ανωτέρω ρύθμισης και της λειτουργίας της περιστρεφόμενης μπάρας ανατίθεται στο Α.Τ. Κυθήρων.
 • Κατά τις ώρες απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την περιφερειακή οδό.
 • Ο χώρος στάθμευσης – αναμονής (πιάτσα) των ΤΑΞΙ μεταφέρεται στην μικρή Πλατεία της εισόδου της Χώρας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020.
 • Η στάθμευση από την είσοδο της Χώρας (Σούπερ Μάρκετ «Νέα Αγορά») και καθ’ όλο το μήκος της οδού καθώς και πέριξ της Πλατείας Στάη απαγορεύεται από 25 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, εξαιρουμένων μόνο οχημάτων του Δήμου στις προκαθορισμένες θέσεις αυτών έμπροσθεν του Δημαρχείου. Ισχύουν οι προκαθορισμένοι χώροι περιορισμένης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ έμπροσθεν της ΕΤΕ Χώρας και του Ειρηνοδικείου.
 • Στα πέριξ της Πλατείας Στάη ΚΥΕ επιτρέπεται να παραχωρηθεί αδαπάνως κατόπιν αιτήσεως μέχρι 30-11-2020 χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλατείας σύμφωνα με την παράγραφο γ΄ του άρθρου 4 του από 14-10-2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 1009/Δ/2002).

ΠΟΤΑΜΟΣ:

 • Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου: πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων (ανόδου) κάθε Κυριακή από Φαρμακείο «Τριφύλλη» έως Φούρνο «Χρυσαφίτη» (πλην περιπολικών, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου – Δημοσίων Υπηρεσιών και οχημάτων ΑμΕΑ) για τις ώρες 08:30 – 14:00.
 • Η τροφοδοσία των καταστημάτων και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται εκτός των παραπάνω ωρών.
 • Η επίβλεψη τήρησης της ανωτέρω ρύθμισης ανατίθεται στον Α.Σ. Ποταμού.
 • Στα πέριξ της Πλατείας Ποταμού ΚΥΕ επιτρέπεται να παραχωρηθεί αδαπάνως κατόπιν αιτήσεως μέχρι 30-11-2020 επιπλέον χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλατείας και επί της προβολής αυτών.
 • Σύμφωνα με το από 02-06-2020 έγγραφο του Α.Τ. Κυθήρων, δεν επιτρέπεται η επιπρόσθετη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έξωθεν της βόρειας εισόδου του Ι. Ν. Παναγίας Ιλαριώτισσας Ποταμού.

ΜΗΤΑΤΑ:

 • Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου: πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων από Πλατεία «Αλωνάκι» έως Ηρώον Πεσόντων Τοπικής Κοινότητας (πλην περιπολικών, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου – Δημοσίων Υπηρεσιών και οχημάτων ΑμΕΑ) για τις ώρες 19:00 – 02:00.
 • Η τροφοδοσία των καταστημάτων και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται εκτός των παραπάνω ωρών.
 • Σε όλη την έκταση από Πλατεία «Αλωνάκι» μέχρι Ηρώον Πεσόντων Τοπικής Κοινότητας απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, τα οποία θα διέρχονται υποχρεωτικά από την μεσαία οδό του οικισμού.

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ:

 • Επιτρέπεται να παραχωρηθεί αδαπάνως και κατόπιν αιτήσεως από όλα τα ΚΥΕ της περιοχής η χρήση του πεζοδρομίου που ευρίσκεται έμπροσθεν των στεγάστρων των ΚΥΕ της περιοχής, μέχρι 30-11-2020.

 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:

 • Στα ΚΥΕ που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, ειδικά για το έτος 2020, θα χρεωθεί το ήμισυ (50%) των αναλογούντων τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων που προβλέπονται στην εν ισχύ άδεια τους. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποβάλλουν στο Δήμο: α) Αίτηση, β) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για το 2020 και γ) Βεβαίωση του αρμοδίου Αντιδημάρχου περί μη υπέρβασης του δικαιούμενου κοινόχρηστου χώρου με βάση την άδεια λειτουργίας τους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
 • ΚΥΕ που διατηρούν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο από οποιαδήποτε αιτία και οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε εξυπηρετούμενη ρύθμιση, εξαιρούνται της παρούσας διάταξης.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης