Ξεκινάει η νέα γέφυρα στο «Μάκρωνα»

Ξεκινάει η νέα γέφυρα στο «Μάκρωνα»

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα και Παράλληλες Οδικές Εργασίες Νήσου Κυθήρων» μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Alpha Delta Constructions κ. Γιώργου Ανδριανόπουλου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. και εκτελείται από την Περιφέρεια Αττικής, μετά από Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη με το Δήμο Κυθήρων το 2018. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.800.000€ με το ΦΠΑ και μετά την σημαντική έκπτωση που επιτεύχθηκε στη δημοπράτηση, το τελικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 1.178.439,82€ με το Φ.Π.Α.

Πρόκειται για έργο μεγάλης σημασίας όχι μόνο για την Τ.Κ. Μητάτων, αλλά για όλο το νησί, αφού με την κατασκευή της καινούργιας προεντεταμένης γέφυρας στη θέση «Μάκρωνας», ενισχύεται η οδική ασφάλεια και διευκολύνεται η πρόσβαση από και προς τις τουριστικές περιοχές της Παλαιοπόλεως και του Αβλέμωνα, που σήμερα είναι δυσχερής κυρίως για μεγάλα οχήματα και τουριστικά λεωφορεία (από το συγκεκριμένο σημείο).

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εγκρίθηκε στις 15/7/2008 από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής. Η έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου έγινε με την απόφαση 61/2009 της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών της Νομαρχίας Πειραιά. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με την 387/2011 ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την πρόταση ένταξης του έργου στο Π.Ε.Π. Αττικής (ΕΣΠΑ), στη Θεματική Προτεραιότητα «Περιφερειακές – Τοπικές Οδοί».

Το έργο θα είχε εκτελεστεί από το 2012, αλλά η τότε Δημοτική Αρχή απέρριψε την σχετική πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Κατσικάρη με αποτέλεσμα να χαθεί για το νησί μια μεγάλη χρηματοδότηση και να μην εκτελεστεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο που η τοπική κοινωνία και οι κάτοικοι των Μητάτων ζητούν επί πολλά χρόνια. Σημειώνεται ότι στο σημείο έχουν συμβεί αρκετά ατυχήματα, τόσο λόγω της σημερινής λανθασμένης και επικίνδυνης χάραξης του γεφυριού (σχήματος S) όσο και λόγω της στενότητας του εύρους του, ενώ η συγκεκριμένη οδός ως ο κύριος δρόμος που οδηγεί στις τουριστικές περιοχές της Παλαιοπόλεως και του Αβλέμωνα, επιβαρύνεται πάρα πολύ τη θερινή περίοδο με αποτέλεσμα η αναγκαιότητα του έργου να είναι δεδομένη.

Η Δημοτική Αρχή Χαρχαλάκη, ήδη από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου το 2014, ζήτησε την ένταξη του έργου στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες (σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης κ.λπ.) και έτσι σήμερα δικαιώνεται απόλυτα καθώς η κατασκευή της νέας γέφυρας ξεκινάει άμεσα, επιλύοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα οδικής ασφάλειας στο νησί μας. Υλοποιείται έτσι στο ακέραιο ακόμα μία από τις δεσμεύσεις του Δημάρχου μας προς την τοπική κοινωνία.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης