Προκήρυξη διαγωνισμού έργου «Συντήρηση δημαρχείου και κτηρίου τεχνικής υπηρεσίας – ΓΕΦ»

Προκήρυξη διαγωνισμού έργου «Συντήρηση δημαρχείου και κτηρίου τεχνικής υπηρεσίας – ΓΕΦ»

Προκήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση δημαρχείου και κτηρίου τεχνικής υπηρεσίας – ΓΕΦ», με προϋπολογισμό 74.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση στοιχείων από τα κτήρια του Δημαρχείου και Τεχνικής Υπηρεσίας – ΓΕΦ του Δήμου Κυθήρων.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης