Η αλήθεια για την ανάπλαση του Belvedere

Η αλήθεια για την ανάπλαση του Belvedere

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε με απορία τις απέλπιδες προσπάθειες δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας να οικειοποιηθούν την εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης του Belvedere, παρουσιάζοντας ουσιαστικά εαυτούς ως «επιβλέποντες» μηχανικούς και αυτόκλητους «σωτήρες» του έργου. Αφού υπενθυμίσουμε ότι οι συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν ψήφισαν τον Προϋπολογισμό του 2020 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το εν λόγω έργο και σε συνέχεια της τεκμηριωμένης απάντησης του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Σούγιαννη, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Το έργο της ανάπλασης στο Belvedere δημοπρατήθηκε από το Δήμο μας στις 21 Δεκεμβρίου 2018 και η σύμβαση για την εκτέλεσή του υπογράφτηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2020. Το έργο εκτελείται με βάση την αρχιτεκτονική μελέτη του κ. Ανδρέα Μαριάτου (περιόδου 2005-7) και την επικαιροποίηση αυτής με τεύχη δημοπράτησης που έγινε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων Αττικής.
  2. Όπως συμβαίνει σε κάθε δημόσιο έργο, κατά την φάση της κατασκευής προκύπτουν τεχνικά ζητήματα που μπορεί να μην έχουν προβλεφθεί στη μελέτη, τα οποία όλοι οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν με βάση τις προβλέψεις του Νόμου 4412/2016 και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Έτσι εκτελούνται τα δημόσια έργα, αλλά και τα ιδιωτικά και γι΄ αυτό εξάλλου υπάρχουν επιβλέποντες μηχανικοί, για να δίνουν οδηγίες κατά τη φάση εκτέλεσης αντιμετωπίζοντας απρόβλεπτα τεχνικά ζητήματα ή και παραλείψεις των μελετών, για τις οποίες και η σχετική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες (π.χ. επέκταση σύμβασης, ΑΠΕ κ.λπ.).
  3. Εξαρχής τόσο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σούγιαννης, όσο και οι μηχανικοί του Δήμου και της επιβλέπουσας υπηρεσίας, έδωσαν αναλυτικές και σαφείς οδηγίες προς τον ανάδοχο (ήδη από τις αρχές Απριλίου 2020) πραγματοποιώντας συχνές επιτόπιες αυτοψίες στον εργοταξιακό χώρο, όπως προβλέπεται. Συνεπώς, οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας δεν είχαν και δεν έχουν καμία τεχνική ανάμιξη με το έργο, ούτε ο ανάδοχος εκτελεί δικές τους εντολές και παραινέσεις διότι τέτοια αρμοδιότητα παρέχεται μόνο στα αρμόδια όργανα (Τεχνική Υπηρεσία, Αντιδήμαρχος, επιβλέπουσα αρχή). Τα τεχνικά ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε δημόσια ο κ. Μαγουλάς, προσπαθώντας να πείσει τους πολίτες ότι λύθηκαν με τη δική του παρέμβαση, έχουν αντιμετωπιστεί πριν περίπου 5 εβδομάδες από τη Δημοτική Αρχή και τους επιβλέποντες μηχανικούς και συνεπώς η «ανάρτηση-φιέστα» των συγκεκριμένων δημοτικών συμβούλων είναι παραπλανητική και αναληθής.
  4. Το έργο έχει την προβλεπόμενη αδειοδότηση, δηλαδή την ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Π.Ε. Νήσων (Πρακτικό 29/Θέμα 13ο/14-09-2017). Σύμφωνα με την Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ 52716/ΦΕΚ 1663/Β/2001, που έχει εκδοθεί με πρόβλεψη της πολεοδομικής νομοθεσίας, δεν απαιτείται άδεια δόμησης για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και συγκεκριμένα «για κατασκευές για τον εξωραϊσμό τους». Εάν ο κ. Μαγουλάς αγνοεί τη συγκεκριμένη διάταξη, του την γνωστοποιούμε ώστε να μην επαναλάβει αντίστοιχα λάθη στο μέλλον. Εάν δεν την αγνοεί, οφείλει να ζητήσει δημόσια συγνώμη για τα απαξιωτικά λόγια που ανέφερε για τον Αντιδήμαρχο κ. Σούγιαννη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζοντάς τον «υποκριτή» και διαδίδοντας ψευδώς ότι το έργο του Belvedere «εκτελείται αυθαίρετα, δίχως οικοδομική άδεια». Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο έργο εξαιρείται της πολεοδομικής αδειοδότησης γιατί εκτελείται από Ο.Τ.Α. σε κοινόχρηστο χώρο και με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, όπως προβλέπεται στην ανωτέρω σχετική ΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία είναι σε ισχύ.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να δημοπρατεί και να εκτελεί έργα σε όλο το νησί, έργα ουσίας που έχει καταφέρει να χρηματοδοτήσει με πάρα πολύ κόπο και σκληρή δουλειά ετών, κυρίως στην προηγούμενη θητεία της. Είναι ανεπίτρεπτο για δημοτικούς συμβούλους να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο, να διαδίδουν ανυπόστατες φημολογίες και να αποκρύπτουν τα πραγματικά δεδομένα, που τους είναι γνωστά, στο βωμό των όποιων αντιπολιτευτικών τους επιδιώξεων. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει το έργο της αγνοώντας πλήρως αντίστοιχες μικροπολιτικές αντιπολιτευτικές πρακτικές, που δεν προσφέρουν τίποτε απολύτως στον τόπο μας.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης