Θα αναζητηθούν ευθύνες για την απώλεια της γαλάζιας σημαίας στο Καψάλι

Θα αναζητηθούν ευθύνες για την απώλεια της γαλάζιας σημαίας στο Καψάλι

Μετά την ανακοίνωση των ακτών που βραβεύθηκαν με Γαλάζια Σημαία για το 2020, στις οποίες για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν συμπεριλαμβάνεται η παραλία Καψαλίου, ο Δήμαρχος Κυθήρων επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας και του ζήτησε να εφαρμόσει το άρθρο 7.1 της από 30-03-2018 προκήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης παραλιών σύμφωνα με το οποίο «οι μισθωτές των παραλιών οι οποίες διαθέτουν Γαλάζια Σημαία υποχρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρησή της και να καταβάλλουν εμπροθέσμως το ετήσιο τέλος στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Τυχόν ανάκληση της Γαλάζιας Σημαίας εξ υπαιτιότητας του μισθωτή θα επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης» (απόφαση 03/2018 ΕΕΠΚΑ – ΑΔΑ: 6ΗΑΗΟΡ18-ΦΗΒ). Μετά από άμεση επικοινωνία του Δημάρχου με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), που αποτελεί τον εθνικό χειριστή του προγράμματος, βεβαιώθηκε ότι για το έτος 2020 δεν υποβλήθηκε καν αίτηση για την βράβευση με Γαλάζια Σημαία της παραλίας Καψαλίου, χωρίς να υπάρχει καμία σχετική ενημέρωση της Εγχωρίου Περιουσίας ή του Δήμου.

Ο ανωτέρω όρος, τον οποίο έχουν αποδεχθεί ενυπόγραφα όλοι όσοι συμμετείχαν στη δημοπράτηση των ακτών, τέθηκε προκειμένου η διατήρηση της Γαλάζιας Σημαίας να αποτελεί ευθύνη των εκμισθωτών (οι οποίοι καρπούνται και τα έσοδα εκ της διαχειρίσεως των ακτών, αφαιρουμένου του ποσού του ενοικίου) και όχι της Εγχωρίου Περιουσίας, η οποία όπως είναι γνωστό δεν διαθέτει ακόμα μόνιμο προσωπικό και ως εκ τούτου αδυνατεί αντικειμενικά να αναλάβει τις σχετικές διαδικασίες. Θυμίζουμε ότι λόγω απώλειας της Γαλάζιας Σημαίας στην παραλία της Κακής Λαγκάδας παλαιότερα, ο όρος αυτός εφαρμόστηκε με την 19/2019 απόφαση της ΕΕΠΚΑ (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΟΡ18-ΗΒΓ) και ο εκμισθωτής κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτος από τη σύμβασή του.

H απόδοση της Γαλάζιας Σημαίας σε μία ακτή γίνεται με βάση μια σειρά κριτηρίων, το σημαντικότερο από τα οποία είναι η ποιότητα των νερών, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών δεν διενεργείται για όλες τις παραλίες (που συνολικά στην Ελλάδα είναι χιλιάδες) αλλά με βάση έναν συγκεκριμένο ενδεικτικό κατάλογο, ο οποίος στην περίπτωση των Κυθήρων περιλαμβάνει 11 ακτές: Αβλέμωνας, Αγία Πελαγία, Διακόφτι, Καψάλι, Λαγκάδα, Λορέντζου, Παλαιόπολη, Πλατειά Άμμος, Φυρή Άμμος Λιβαδίου, Φυρή Άμμος Ποταμού και Χαλκός. Διαχρονικά η ποιότητα των υδάτων στις ακτές αυτές είναι εξαιρετική, όπως φυσικά και στο σύνολο του νησιού. Εξάλλου οι παραλίες που δεν διαθέτουν Γαλάζια Σημαία (δηλαδή σχεδόν το 70%) των ακτών της Χώρας δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές, αλλά ότι δεν διαθέτουν όλες τις υποδομές που απαιτεί το πρόγραμμα όπως προσβάσεις ΑμΕΑ, σήμανση, περιβαλλοντικά προγράμματα, χώρους υγιεινής κ.λπ. Όπως είναι προφανές, εκ των ανωτέρω 11 ακτών που δυνητικά θα μπορούσαν να λάβουν Γαλάζια Σημαία στα Κύθηρα, όλους τους όρους του προγράμματος πληρούν πολύ λιγότερες.

Η Δημοτική Αρχή είναι σταθερά προσανατολισμένη στην διαρκή αναβάθμιση των ακτών και το αποδεικνύει με την εκτέλεση μεγάλων έργων σε αυτές, όπως η ολοκλήρωση των οδικών προσβάσεων που ήταν ένα καθολικό αίτημα δεκαετιών. Το 2016 ολοκληρώθηκε η πρόσβαση στο Καλαδί καθώς και μεγάλο μέρος της πρόσβασης προς Φυρή Άμμο Καλάμου και Κακή Λαγκάδα. Εντός Ιουνίου 2020 θα έχουν ολοκληρωθεί οι δρόμοι προς Μελιδόνι και το υπόλοιπο τμήμα προς την Κακή Λαγκάδα, ενώ η δημοπρασία για τον δρόμο του Χαλκού και την ολοκλήρωση του δρόμου προς Φυρή Άμμο Καλάμου θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Παράλληλα, ωριμάζει το έργο της ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς την παραλία των Φούρνων ώστε όλες οι αξιοποιημένες παραλίες να διαθέτουν ασφαλή οδική πρόσβαση. Επιπλέον, σε λίγες εβδομάδες θα υπογραφεί η σύμβαση για την τοποθέτηση 3 Seatracks στην Παλαιόπολη, το Διακόφτι και την Αγία Πελαγία και έτσι τα Κύθηρα θα διαθέτουν 4 τέτοιες διατάξεις για ΑμΕΑ (στο Καψάλι υπάρχει από το 2015). Σε συνεργασία με τη νέα Τουριστική Επιτροπή και την Εγχώριο Περιουσία, στην οποία ανήκει αποκλειστικά η αρμοδιότητα διαχείρισης των ακτών, θα προβούμε σε κάθε ενέργεια προκειμένου οι ακτές των Κυθήρων που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις (περίπου 4-5) να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας, εκμεταλλευόμενοι τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του προγράμματος «Αλιεία» που έχει ήδη προκηρυχθεί. Είτε με τη Γαλάζια Σημαία είτε όχι, τα Κύθηρα διαθέτουν δεκάδες πανέμορφες παραλίες, οργανωμένες ή όχι, που είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους επισκέπτες του καλοκαιριού.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης