Τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων στους ειδικούς κάδους

Τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων στους ειδικούς κάδους

Ο Δήμος Κυθήρων έχει τοποθετήσει στην περιοχή του ΤΑΚΑΝ στον Ποταμό, δύο κάδους τοποθέτησης βαρέων αντικειμένων , (σκάφες).

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο η περιοχή πλησίον των κάδων αυτών να γεμίζει από αντικείμενα και απορρίμματα, δημιουργώντας μια κακή εικόνα στην περιοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω και εφ’ όσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ο Δήμος θα προβεί σε τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης και στους παραβάτες θα επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι δημότες να μην αποθέτουν πλησίον των κάδων αυτών οποιαδήποτε αντικείμενα ή απορρίμματα. Η εναπόθεση αυτών θα πρέπει να γίνεται μόνο εντός των κάδων.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης