Δημοπρασίες 2014-2019

Δημοπρασίες 2014-2019

Ο Δήμος Κυθήρων, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης προς τους πολίτες, δημοσιοποιεί τον κατάλογο των δημοπρατηθέντων κατά την περίοδο 01/09/2014-31/08/2019 έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δημοπρατήθηκαν με ανοικτούς ή συνοπτικούς διαγωνισμούς. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων (μετά τις σημαντικές εκπτώσεις που επιτεύχθηκαν) ανέρχεται σε 7.300.066,42€ και μεγάλο μέρος αυτού του ποσού επέστρεψε στην τοπική κοινωνία, είτε μέσω των συνεργείων που εργάστηκαν στην εκτέλεση των έργων, είτε μέσω των λοιπών τοπικών επιχειρήσεων.

Στα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που λόγω του είδους ή του ύψους του προϋπολογισμού τους εξαιρούνται της δημοπράτησης (π.χ. προμήθεια νέων πινακίδων σήμανσης, κάδων απορριμμάτων, υλικά ύδρευσης και φωτισμού κ.λπ.) και που είναι εξίσου σημαντικές.

Η διενέργεια 71 δημοπρασιών στην περίοδο αυτή, με συνολικό προϋπολογισμό δημοπράτησης (προ έκπτωσης) άνω των 12 εκατομμυρίων Ευρώ, αποδεικνύει ότι ο μεθοδικός προγραμματισμός της Δημοτικής Αρχής, το ισχυρό διεκδικητικό της πλαίσιο και η ωριμότητα των προτάσεων της, έχουν ορατά και απτά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι η περίοδος 2015-2019 ήταν η πλέον δυσμενής δημοσιονομικά για τη Χώρα μας μετά τη Μεταπολίτευση (capital controls, μείωση δαπανών και εσόδων, κίνδυνος εξόδου από την ΕΕ, δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων κ.λπ.).

Κατορθώθηκε η προσέλκυση μεγάλων χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, την Περιφέρεια, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ και από άλλες πηγές και έτσι καλύφθηκε μεγάλο μέρος του χρηματοδοτικού κενού του Δήμου των προηγούμενων ετών, όταν ο Δήμος μας απουσίασε παντελώς από ανάλογες χρηματοδοτήσεις παρά τις μεγάλες ευκαιρίες που κατά καιρούς υπήρξαν. 

Επιπλέον, ο Δήμος μας κατόρθωσε να δημοπρατήσει αυτόν τον μεγάλο αριθμό έργων, παρά την πρωτοφανή έλλειψη προσωπικού και την κορύφωση της γραφειοκρατίας, παράγοντες που δυσχέραναν ακόμα περισσότερο το έργο των Δήμων.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2014-2019:

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης