Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων Δήμου Κυθήρων

Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων Δήμου Κυθήρων

Μετά την κάλυψη της μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας των Αντικυθήρων από τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κατσανεβάκη Ιωάννη, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4555/2018 (Κλεισθένης) και την απόφαση 1714/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ΄), ο Δήμαρχος προέβη σε επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί η κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος μας δικαιούται συνολικά 4 Αντιδημάρχους (3 έμμισθους και 1 άμισθο), προκειμένου οι πολλαπλές αρμοδιότητες της υπηρεσίας να μην υπερσυγκεντρώνονται σε 2 μόνο αιρετούς όπως συνέβαινε στην προηγούμενη δημοτική θητεία, αλλά να διαμοιράζονται σε περισσότερα άτομα με στόχο να εκτελούνται ορθότερα και αποδοτικότερα. Η νέα κατανομή των Αντιδημάρχων έχει ως εξής:

  1. Χαράλαμπος Σούγιαννης: Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος α) Τεχνικών Έργων και Εργασιών, β) Καταστημάτων, Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Πρωτογενούς Τομέα, γ) Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Αιγιαλών, δ) Συγκοινωνίας, Κυκλοφοριακού και ε) κατά τόπον στη Δ.Ε. Κυθήρων
  2. Παναγιώτης Ζαντιώτης: Αντιδήμαρχος α) Ύδρευσης, Αποχέτευσης, β) Οικονομικών, γ) Δημοτικών Ακινήτων και Κληροδοτημάτων
  3. Γεώργιος Κομηνός: Αντιδήμαρχος α) Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού, β) Παιδείας, Εκπαιδευτηρίων και Αθλητισμού, γ) Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Μέριμνας
  4. Ιωάννης Κατσανεβάκης: Αντιδήμαρχος α) Πολιτικής Προστασίας, β) Δημοτικών Κοιμητηρίων και γ) κατά τόπον στη Δ.Ε. Αντικυθήρων

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης