Έναρξη της διαδικασίας επιβολής πειθαρχικής τιμωρίας σε Δημοτικό Σύμβουλο

Έναρξη της διαδικασίας επιβολής πειθαρχικής τιμωρίας σε Δημοτικό Σύμβουλο

Με επείγον έγγραφό του προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων κ. Εμμανουήλ Π.Στάθης, ζήτησε την έναρξη της διαδικασίας επιβολής πειθαρχικής τιμωρίας στον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης “Πρώτα ο Άνθρωπος” κ. Παναγιώτη Αλεβιζόπουλο, ο οποίος απέχει πλήρως και αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά του από την αρχή της δημοτικής θητείας και δεν έχει λάβει μέρος σε καμία από τις 7 έως σήμερα πραγματοποιηθείσες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να έχει αιτηθεί και λάβει σχετική άδεια απουσίας από το Δ.Σ.
Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης