4 νέες συμβάσεις έργων υπέγραψε ο δήμαρχος Κυθήρων

4 νέες συμβάσεις έργων υπέγραψε ο δήμαρχος Κυθήρων

Ο Δήμος μας συνεχίζει να υλοποιεί απρόσκοπτα το τεχνικό του πρόγραμμα και στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τις συμβάσεις εκτέλεσης των παρακάτω έργων, συνολικού προϋπολογισμού (προ δημοπράτησης) 224.000€, που δημοπρατήθηκαν το 2019:

1.«Ανάπλαση Πλατείας Αβλέμωνα» με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 28.000€ που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου (πιστώσεις ΣΑΤΑ). Το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 18.624,63€ με το Φ.Π.Α. και η προθεσμία περάτωσης 4 μήνες. Θα γίνει ανάπλαση της Πλατείας του Αβλέμωνα μετά από αίτημα της τοπικής κοινότητας που θα περιλαμβάνει και νέο δίκτυο χαμηλού φωτισμού. Ανάδοχος: Ανδρέας Τραβασάρος ΕΔΕ.
2.«Συντήρηση Σχολικών Μονάδων και Αυλείων Χώρων» με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 74.000€ που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου (πιστώσεις ΣΑΤΑ). Το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 53.789,38€ και η προθεσμία περάτωσης 4 μήνες. Θα γίνουν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στα σχολεία με έμφαση στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Ανάδοχος: Θεανώ Χρήστου ΕΔΕ.
3.«Αντιμετώπιση Καθιζήσεων και Εκτάκτων Βλαβών Οδικού Δικτύου» με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 60.000€ που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 52.305,86€ και η προθεσμία περάτωσης 2 μήνες. Πρόκειται για την επιδιόρθωση του οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Χώρας – Καψαλίου στη θέση «Κούκος» όπου έχει υποστεί μεγάλη καθίζηση εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Ανάδοχος: Ανδρέας Τραβασάρος ΕΔΕ.
4.«Νέα Δεξαμενή Ύδρευσης Πλατειάς Άμμου Τ.Κ. Καραβά» με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 62.000€ που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 44.227,68€ με το Φ.Π.Α. και η προθεσμία περάτωσης 5 μήνες. Θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή ύδρευσης 100 κυβικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του οικισμού, εφαπτόμενο βανοστάσιο καθώς και όλες οι απαραίτητες τεχνικές και υδραυλικές εργασίες. Με το έργο αυτό, που η Δημοτική Αρχή είχε δεσμευθεί στους κατοίκους της περιοχής για την υλοποίησή του, αναβαθμίζεται η παροχή πόσιμου ύδατος στην Πλ. Άμμο η οποία επί σειρά ετών αντιμετωπίζει προβλήματα επάρκειας, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, καθώς η υπάρχουσα δεξαμενή δεν επαρκεί λόγω εξαιρετικά μικρής χωρητικότητας. Ανάδοχος: Ανδρέας Τραβασάρος Ε.Δ.Ε.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης