Συναντήσεις του Δημάρχου στην Αθήνα

Συναντήσεις του Δημάρχου στην Αθήνα

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης είχε συνάντηση στην Αθήνα με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, με τον οποίο συνδέεται με πολυετή σχέση φιλίας και συνεργασίας. Υπό την προεδρία του κ. Πατούλη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν, εκτός του Δημάρχου, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Γιάννης Σελίμης, η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών κα. Ελένη Βελγάκη και ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής κ. Δημήτρης Δρόσης. Έγινε αναλυτική επισκόπηση όλων των χρηματοδοτημένων από την Περιφέρεια Αττικής έργων για το Δήμο Κυθήρων και ο κ. Πατούλης έδωσε εντολή να προχωρήσει κατά προτεραιότητα η Προγραμματική Σύμβαση για τις μελέτες του αεροδρομίου Κυθήρων. Παράλληλα συζητήθηκε εκτενώς η αναγκαιότητα της άμεσης προώθησης της δεύτερης φάσης των έργων διαχείρισης απορριμμάτων σε Κύθηρα και Αντικύθηρα αλλά και του επιχειρησιακού σχεδίου συνολικής διαχείρισης λυμάτων, που αμφότερα αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο και υποστηρίζονται ενεργά από την Περιφέρεια. Η Γενική Διευθύντρια κα. Βελγάκη δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τον τρόπο δημοπράτησης και εκτέλεσης των έργων στα Κύθηρα, όπου παρά την τεράστια έλλειψη προσωπικού (στο Δήμο υπηρετεί μόνο ένας μηχανικός), ο Δήμος μας προχωρά στην υλοποίησή τους με ρυθμούς εντυπωσιακούς για μικρό Δήμο.

Ο Δήμαρχος Κυθήρων ζήτησε να προβλεφθεί μόνιμη θέση κτηνίατρου και γεωπόνου στο νησί, στο πλαίσιο των 300 νέων προσλήψεων που θα κάνει η Περιφέρεια, ενώ εξήρε το επίπεδο συνεργασίας με την χωρική Αντιπεριφερειάρχη κα. Μπόγρη και όλες τις υπό την δικαιοδοσία της υπηρεσίες στον Πειραιά, προτείνοντας παράλληλα τρόπους βελτίωσης και αποδοτικότερης λειτουργίας.

Πριν το πέρας της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης ανακοίνωσε στο Δήμαρχο Κυθήρων την ένταξη δύο νέων έργων στο νέο Προϋπολογισμό 2020 της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με πρόταση του Δήμου. Εντάχθηκε το εμβληματικό έργο ύδρευσης στις Όχελλες με ποσό 1.800.000€ και το έργο της δεύτερης φάσης της αναβάθμισης της δημοτικής οδοποιίας με 1.000.000€ που στόχο έχει την ασφαλτόστρωση και βελτίωση οδών μέσα στους οικισμούς. Με τα νέα αυτά έργα, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί και εκτελεί για το Δήμο Κυθήρων έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 23,5 εκατομμυρίων, ποσό πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του Δήμου μας.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος συναντήθηκε με το νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) κ. Ηλία Γιάτσιο, στα γραφεία της εταιρείας. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ιδρύθηκε το 1985, λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου. Ανήκει στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, διοικείται από ενδεκαμελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και έχει μετόχους:
• φορείς της Αυτοδιοίκησης,
• το Ελληνικό Δημόσιο και
• φορείς του Κοινωνικού τομέα.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τους φορείς τους, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Επιπλέον, και για την επίτευξη του σκοπού της, συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Δικτύων και Συνεργασιών και είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Τοπική Ανάπτυξη.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης