Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί σταθμοί δήμου Κυθήρων»

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί σταθμοί δήμου Κυθήρων»

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου το Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό & πολιτιστικό κέντρο – παιδικοί σταθμοί δήμου Κυθήρων»

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ «Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο-Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων», που εδρεύει στο Δήμο Κυθήρων του Ν. Αττικής.

Δείτε την ανακοίνωση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Πολυξένη Αλεζίδου, (τηλ 2736031213)

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης