Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για τα Κύθηρα από το πρόγραμμα clld/leader

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για τα Κύθηρα από το πρόγραμμα clld/leader

Οριστικοποίηθηκε ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα που θα χρηματοδοτηθούν στους 8 Δήμους της Π.Ε. Νήσων Αττικής μέσω του Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις ένταξης. Μέσα από το πρόγραμμα, που υλοποιείται από την Ομάδα Τοπικής Δράσης «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής – Πολιτισμός και Περιβάλλον εν Πλω», χρηματοδοτούνται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στους 8 Δήμους της ΠΕ Νήσων.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ενέκρινε τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων, όπως διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, της διαδικασίας ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής και την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών. Οι προς χρηματόδοτηση δράσεις Δημοσίου Χαρακτήρα που υλοποιούνται στα Κύθηρα, είναι οι εξής:

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Δήμος Κυθήρων Μετατροπή Σχολείου Αγγλοκρατίας Ποταμού (Αστικόν) σε Κέντρο Πολιτισμού, Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Κυθήρων

73,50

350.000,00€
2. Φιλαρμονική Ποταμού Κυθήρων Προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού της Φιλαρμονικής Ποταμού Κυθήρων

69,00

40.168,48€
3. MEDINA Μέσα πληροφόρησης για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των Κυθήρων με έμφαση στο δίκτυο μονοπατιών

63,50

15.000,00€

4. Δήμος Κυθήρων Εκθεσιακός χώρος για το Μηχανισμό των Αντικυθήρων στο ανακαινισμένο Δημοτικό Μέγαρο Ποταμού Κυθήρων

55,50

44.320,00€

5. Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής Φεστιβάλ Προβολής Μηχανισμού των Αντικυθήρων

52,00

28.500,00€

6. Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» Οι δρόμοι της ελιάς στα Κύθηρα. Πολιτιστική διαδρομή ανάδειξης του τοπικού γαστρονομικού πολιτισμού & προβολής των παραδοσιακών προϊόντων

47,00

19.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

 

496.988,48€

Η ΕΔΠ, ύστερα από πρόταση του Πρόεδρου της και Δημάρχου Κυθήρων κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη, αποφάσισε να υποβάλλει αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για έγκριση υπερδέσμευσης των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να ενταχθούν όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα και έχουν αξιολογηθεί θετικά. Το αίτημα αναμένεται να εγκριθεί στις αμέσως προσεχείς ημέρες και στην συνέχεια θα εκθοδούν οι αποφάσεις ένταξης των δράσεων.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. Υποβλήθηκαν συνολικά 40 προτάσεις από τους 8 Δήμους της ΠΕ Νήσων Αττικής, οι 26 εκ των οποίων είναι από τα Κύθηρα, γεγονός που συνδέεται μάλλον με την πρότερη θετική εμπειρία του νησιού από την εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/Leader, το Δίκτυο Νήσων συμμετέχει στην υλοποίηση διακρατικής συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς από την Φινλανδία, την Λετονία και την Σκωτία με τίτλο “Smart Villages” (Έξυπνα Χωριά). Στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετώπιζουν μικρά και απομονωμένα μέρη σε όλη την Ευρώπη. Στις 20 και 21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση της δράσης στα χωριά Gartmore και Aberfoyle της Σκωτίας, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 2 ωρών από το Εδιμβούργο και έχουν αθροιστικά λιγότερους από 1000 κατοίκους. Στις δύο ημέρες της συνάντησης πραγματοποίηθηκαν παρουσιάσεις και επισκέψεις σε πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναλάβει η τοπική κοινωνία. Στην συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 60 εκπρόσωποι από τις προαναφερθείσες χώρες. Στην αντιπροσωπεία του Δικτύου Νήσων συμμετείχε και ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κυθήρων κ. Νίκος Μαγουλάς καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος του Δήμου κ. Δημήτρης Μπογιατζής.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης