Συνάντηση Δημάρχου Κυθήρων με τον Υφυπουργό Εσωτερικών

Συνάντηση Δημάρχου Κυθήρων με τον Υφυπουργό Εσωτερικών

Με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο συναντήθηκε την Τρίτη 5/11 ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, συνοδευόμενος από το νομικό και τον τεχνικό του σύμβουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν σειρά θεμάτων που απασχολούν τους Δήμους όπως η επιτάχυνση των πληρωμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε., η αναγκαιότητα άμεσης ολοκλήρωσης της προκήρυξης 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ για το μόνιμο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και η έκδοση της συμπληρωματικής προκήρυξης 3Κ για το προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών από την οποία ο Δήμος Κυθήρων θα προσλάβει 9 μόνιμους υπαλλήλους για τους τομείς της καθαριότητας, της ύδρευσης και του ηλεκτροφωτισμού. Η προκήρυξη θα έχει δημοσιευθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Κυθήρων παρέδωσε υπόμνημα στον κ. Υφυπουργό που υπογράφουν Δήμαρχοι νησιωτικών Δήμων και στο οποίο προτείνεται σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων και αλλαγών με στόχο την υποβοήθηση των μικρών Δήμων στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Αντικείμενο ενδελεχούς συζήτησης απετέλεσε και το από 17-09-2019 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την υποχρεωτικότητα απόδοσης της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων. Ο κ. Υφυπουργός, ως βαθύς γνώστης της αυτοδιοίκησης και του συγκεκριμένου θέματος και έχοντας ανάλογες οχλήσεις από πολλούς Δήμους, δεσμεύθηκε να διευκρινίσει το ζήτημα παραπέμποντας το θέμα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για γνωμάτευση καθώς η άποψη περί υποχρεωτικότητας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη δυνητικότητα που αναφέρεται στην με αρ. 62038/5-9-2019 Υπουργική Απόφαση αλλά και στην εκ του Νόμου υποχρέωση των Δήμων για πραγματοποίηση συγκεντρωτικών δαπανών και αποφυγή των κατατμήσεων ομοειδών δαπανών ανά Κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίστηκε στη συνάντηση, κατά το άρθρο 77 του Συντάγματος, η αυθεντική ερμηνεία των Νόμων ανήκει αποκλειστικά στη νομοθετική λειτουργία και όχι στην κρατική υπαλληλία, και θα αναμένονται οι διευκρινίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών επί του ζητήματος.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης