Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σας προσκαλούμε στη 2η δημόσια διαβούλευση με σκοπό την Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης – Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κινητικότητας – Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, ώρα 19.00π.μ. στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Φρατσίων

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης