Δημοπρατούνται τα νέα ψηφιακά υδρόμετρα

Δημοπρατούνται τα νέα ψηφιακά υδρόμετρα

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια, το ΚΗΜΔΗΣ και την Εφημερίδα της ΕΕ η διακήρυξη για την προμήθεια των 4.500 νέων υδρομέτρων και του λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” και έχει π/υ 1.750.508,00€.

Με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων υδρομέτρων με τα νέα σύγχρονα ψηφιακά και μαζί με το μεγάλο έργο του τηλεχειρισμού των δικτύων που ολοκληρώνεται (με χρηματοδότηση 1.980.000€ από το ΠΕΠ Αττικής), ο Δήμος μας αναβαθμίζει συνολικά το δίκτυο ύδρευσης με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η ουσιαστικότερη αλλαγή που θα προκύψει από τα νέα ψηφιακά υδρόμετρα θα είναι η έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης στον πραγματικό τους χρόνο, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου.

Σημειώνεται ότι το κόστος σύνδεσης των νέων υδρομετρητών δεν θα βαρύνει τους καταναλωτές, αλλά καλύπτεται από το έργο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19/11.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης