Ξεκίνησε το έργο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Μανιτοχώρι

Ξεκίνησε το έργο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Μανιτοχώρι

Μετά από μια πολυετή διαδικασία μελετών, χωροθέτησης, εγκρίσεων και δημοπράτησης, ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής στο νέο σύγχρονο αθλητικό κέντρο στο Μανιτοχώρι που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα είναι οι πρώτες νόμιμες και πιστοποιημένες αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί και θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των νέων, των μαθητών και των παιδιών, καθώς στον χώρο αυτό θα μπορούν να υλοποιηθούν προγράμματα μαζικού αθλητισμού.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης