Δελτίο τύπου 31-7-2019

Δελτίο τύπου 31-7-2019

Ο Δήμαρχος Κυθήρων υπέγραψε τις συμβάσεις εκτέλεσης των κάτωθι δημοτικών έργων:

1. “Συντήρηση – Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Φρατσίων” με αρχικό προϋπολογισμό 30.000€. Ανάδοχος είναι η Κυράνη Πρωτοψάλτη και η τελική δαπάνη του έργου μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 18.426,55€, Προβλέπεται η αναβάθμιση των αυλείων χώρων και χώρων υγιεινής του παλαιού Δ.Σ. Φρατσίων και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Η προθεσμία περάτωσης είναι 5 μήνες.
2. “Αποκατάσταση Λιθοδομών, Συντήρηση και Επέκταση Λιθόστρωτων Δ.Ε. Αντικυθήρων”, με αρχικό προϋπολογισμό 20.000€. Ανάδοχος είναι ο Ανδρέας Τραβασάρος και η τελική δαπάνη του έργου μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 16.199,99€. Θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης λιθοδομών και πλακόστρωτων στον Ποταμό Αντικυθήρων. Η προθεσμία περάτωσης είναι 5 μήνες.

Ο Δήμος Κυθήρων, παρά το γεγονός ότι το 2019 ήταν έτος εκλογών και υπάρχουν περιορισμοί στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και μια μεγάλη περίοδος υπολειτουργίας των κρατικών δομών λόγω των δύο προεκλογικών περιόδων, υλοποιεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον εγκεκριμένο του προϋπολογισμό καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια για την δημοπράτηση όσο το δυνατόν περισσότερων έργων. Συγκεκριμένα, έχουν δημοπρατηθεί ή έχει προγραμματιστεί η δημοπράτηση των κάτωθι έργων/προμηθειών/υπηρεσιών:

1. Περιφερειακός δρόμος Ποταμού Αντικυθήρων, π/υ 285.000€ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Δημοπρατήθηκε στις 20/6 και υπάρχει προσωρινός ανάδοχος.
2. Αποκατάσταση Καθίζησης Καψαλίου, π/υ 60.000€. Δημοπρατήθηκε στις 23/07 και υπάρχει προσωρινός ανάδοχος.
3. Ανάπλαση Πλατείας Αβλέμωνα, π/υ 28.000€. Δημοπρατήθηκε στις 23/07 και υπάρχει προσωρινός ανάδοχος.
4. Νέα δεξαμενή ύδρευσης Πλατειάς Άμμου Καραβά, π/υ 62.000€. Δημοπρατήθηκε στις 25/07 και υπάρχει προσωρινός ανάδοχος.
5. Συντήρηση σχολικών μονάδων και αυλείων χώρων, π/υ 74.000€. Δημοπρατήθηκε στις 11/07 και υπάρχει προσωρινός ανάδοχος.
6. Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης 2019, π/υ 74.000€. Δημοπρατήθηκε στις 27/06 και υπογράφεται σύμβαση.
7. Παραλιακός φωτισμός Αγ. Πελαγίας – Β΄Φάση, π/υ 74.000€. Δημοπρατείται στις 19/8.
8. Προμήθεια σκυροδέματος, π/υ 74.000€. Δημοπρατείται στις 05/09.

Επιπλέον, ο Δήμος μας προγραμματίζει την δημοπράτηση και των παρακάτω έργων, για τα οποία θα οριστεί ημερομηνία δημοπράτησης με επόμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

1. Μελέτες ολοκλήρωσης Θεάτρου Ποταμού, π/υ 40.000€
2. Νέο δίκτυο ύδρευσης Αγ. Πελαγίας, π/υ 3.100.000€ (Περιφέρεια)
3. Ανάπλαση Τοιχίου Αγ. Πελαγίας, π/υ 100.000€ (Περιφέρεια)
4. Συντήρηση κτηρίου Επαρχείου, π/υ 85.000€
5. Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος, π/υ 130.000€
6. Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών, π/υ 240.000€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
7. Προμήθεια μηχανημάτων έργου, π/υ 165.000€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
8. Οδοποιία προς Χαλκό και Φυρή Άμμο, π/υ 300.000€ (ΠΔΕ)
9. Αναβάθμιση Γηπέδου Βιαραδίκων, π/υ 60.000€
10. Ανακαίνιση Κοινοτικού Καταστήματος Λιβαδίου, π/υ 40.000€

Τέλος, εντός του Αυγούστου, ο Δήμος μας θα υπογράψει τις συμβάσεις εκτέλεσης τριών μεγάλων έργων, που έχουν ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκονται στο στάδιο υπογραφής σύμβασης:

1. Νέο γήπεδο στο Μανιτοχώρι με π/υ 510.000€ (Περιφέρεια)
2. Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας με π/υ 2.475.000€ (Περιφέρεια)
3. Ανάπλαση Belvedere με π/υ 120.000€

Ο Δήμος Κυθήρων, με το ελάχιστο προσωπικό που έχει επιβαρυνθεί με την αντιμετώπιση ενός τεράστιου όγκου γραφειοκρατίας και πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών, παραμένει στην πρώτη θέση των Δήμων της Π.Ε. Νήσων στον τομέα της δημοπράτησης έργων χάρη στην επιμονή και την προσήλωση της Δημοτικής Αρχής και των υπαλλήλων.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης