Δελτίο Τύπου – 3/07/2019

Δελτίο Τύπου – 3/07/2019

Συνεδρίασε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων, προκειμένου να εκλέξει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής θητείας και μετά την κένωση της θέσης του Προέδρου συνεπεία της διαγραφής του κ. Λάζαρου Βέζου από την παράταξη της πλειοψηφίας και την παραίτηση του κ. Νικολάου Μεγαλοκονόμου από τη θέση του Αντιπροέδρου.
Το Δ.Σ. συγκλήθηκε από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ματθαίο Αγγελιουδάκη. Πρόεδρος του Δ.Σ. εξελέγη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των 3 συνδυασμών ο κ. Γιώργος Κομηνός και Αντιπρόεδρος η κα. Ιωάννα Φατσέα.
Στη συνέχεια εκδόθηκε πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. για την ψήφιση εκτάκτων υπηρεσιακών θεμάτων, που στο σύνολό τους ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης