Δημοπρατείται η ανάπλαση του τοιχίου της Αγίας Πελαγίας

Δημοπρατείται η ανάπλαση του τοιχίου της Αγίας Πελαγίας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η με αριθμό 53/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται η διακήρυξη και οι όροι δημοπράτησης για το έργο “Κατασκευή Αναπλάσεων και Συμπληρωματικών Εργασιών Οδικού Δικτύου Νήσου Κυθήρων – Τοιχίο Αγίας Πελαγίας”, προϋπολογισμού 100.000€ με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής δυνάμει Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κυθήρων.

Η αποσφράγιση των προσφορών έχει οριστεί για την 01/10/2019 και η δημοπράτηση θα γίνει με το σύστημα του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση και ανάδειξη του τοιχίου στο παλαιό Τελωνείο της Αγίας Πελαγίας, το οποίο επί σχεδόν 25 χρόνια βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση, ενέχοντας και κινδύνους για τους διερχόμενους και τους πεζούς, αλλά και προσβάλλοντας τη δημόσια αισθητική σε έναν οικισμό όπου υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικών κλινών στο νησί.

Ο Δήμος Κυθήρων, ο Δήμαρχος προσωπικά, οι συνεργάτες του και οι υπάλληλοι, αξιοποιούν κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία προκειμένου να υλοποιήσουν έργα και δράσεις με μοναδικό στόχο την βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού μας.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης