Συντήρηση Ελικοδρομίου Δ.Κ. Αντικυθήρων

Συντήρηση Ελικοδρομίου Δ.Κ. Αντικυθήρων

Ο Δήμος Κυθήρων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της «Συντήρηση Ελικοδρομίου Δ.Κ. Αντικυθήρων» όπως αναλυτικά περιγράφεται Μελέτη του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. που επισυνάπτεται στην παρούσα και συντάχθηκε από το Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης