Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Γραφείο Τύπου

Δελτία τύπου 2017

A/A  Ημερομηνία Ιστότοπος
18 17 Μαρτίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
17 15 Μαρτίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
16 6 Μαρτίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
15 1 Μαρτίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
14 20 Φεβρουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
13 17 Φεβρουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
12 14 Φεβρουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
11 12 Φεβρουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
10 5 Φεβρουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
9 4 Φεβρουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
8 30 Ιανουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
7 27 Ιανουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
6 23 Ιανουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
5 21 Ιανουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
4 17 Ιανουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
3 13 Ιανουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
2 7 Ιανουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
1 1 Ιανουαρίου 2017 Δείτε το δελτίο κάνοντας κλικ εδώ
 
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2016 κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2015 κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2014 κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2013 κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2012 κάνοντας κλικ
εδώ
Δείτε τα Δελτία Τύπου του έτους 2011 κάνοντας κλικ εδώ